Sr. No.

Award Name

Institution

Year

1.

Vasantrao Naik Puraskar

Vasantrao Naik Krushi Sanshodhan & Gramin Vikas Pratisthan Mumbai.

1st Jul. 2013

2.

Samajik Gourav Puraskar

URL Foundation, Mumbai

29th May 2013

3.

Wildlife Conservation Award

Carl Zeiss India

23rd Mar. 2013

4.

Ananya Sanman

Zee 24 Tas

4th Feb. 2011

5.

Wildlife Service Award

Sanctuary RBS

29th Jan. 2008

6.

Konkan Bhushan Puraskar

Kokan Bhumi Pratisthan, Mumbai

10th May 2008

7.

Sahajeevan Purskar

Late. Anandibai Cchagan Sura Memorial Trust, Khed

4th Apr. 2008

8.

Vasundhara Mitra Purskar

Vasundhara International Film Festival, Pune

Mar. 2008

9.

Prani – Pakshi Sahayyak Award

Radhabai Hardikar Pranijat Mangal Sanstha

28th Oct. 2007

10.

Maruti Chittampalli Nisarga Mitra Award

Adventure Foundation, Pune

Oct. 2006

11.

Late. Vivek Paranjpe Jeevan Award

Paranjpe Prathisthan, Pune

Sep. 2006

12.

Environment Awareness Award

Vithal Kamat (Hotel Orchid)

8 Sep.2006

13.

Jagdish Godbole Jeevan Award

Western Ghat Bachav Samiti, Pune

2006