Executive Committee

 • Vishwas Dattatray Katdare - President
 • Pramod Yashwant Joshi - Vice President
 • Uday Sadashiv Pandit - Secretary
 • Kamalakar Narayan Bendake - Treasurer
 • Vishwas Vishnu Joshi - Jt. Secretary
 • Vijay Krashna Mhabal - Member
 • Arvind More  - Member

Others behind SNM

 • Ram Mone
 • Jayant Kanade
 • Sachin Palkar
 • Rohan Lovalekar
 • Ramashish Joshi